Maud Vanhauwaert - mówi, że ciągle balansuje pomiędzy sztukami per formatywnymi i poezją, ale wie już, że jej poezja funkcjonuje nie tylko na scenie, ale również w tradycyjnej formie papierowej. Nagradzana na wielu slamach poetyckich. Recenzje jej utworów są entuzjastyczne, debiut został uznany za "niezwykle bogaty pakiet surrealistycznych wizji". Nie traci jednak równowagi. Trzyma ją talent.