W ramach realizacji projektu citybooks lubelski i pisarz Marcin Wroński
(urodzony w Lublinie, absolwent polonistyki KUL, pisarz i
redaktor, debiutował zbiorem opowiadań "Udo Pani Nocy", autor m.in.
cyklu kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim, dwukrotnie nominowany
do Nagrody Wielkiego Kalibru, uhonorowany tytułem Bene Meritus Terrae
Lublinensi 2009) odbędzie rezydencję artystyczną w Chartres w marcu
2012 roku

marcinwronski.art.pl