6 grudnia odbyła się belgijska premiera sztuki "Nasz Papież". Została ona napisana przez znanego holenderskiego autora Arnona Grunberga. Polski Teatr Współczesny poprosił Grunberga o napisanie sztuki w 2007 roku. Nigdy nie została ona jednak wystawiona w Polsce.

"Nasz Papież" opowiada historię Wilhelma van Rompuy, flamandzkiego nauczyciela. Ma on kłopoty ze znalezieniem pracy we Flandrii i zgodnie z wolą matki wyjeżdża do Polski do pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Towarzyszy mu jego dziewczyna. Przeprowadzka okazuje się klęską. Trafiają bowiem do społeczeństwa, które z jednej strony chce korzystać z owoców kapitalizmu, ale z drugiej strony wydaje się jeszcze głęboko tkwić w komunizmie, głęboko zakorzenionym nacjonalizmie i biurokracji

W lutym 2012 Grunberg będzie rezydentem w Lublinie w ramach citybooks.

Więcej o sztuce: www.demonty.be or www.wunderbaum.nl

35_grunbergonzepauscmariodebaene.jpg