Z przyjemnością informujemy, że projekt citybooks zostanie zaprezentowany na konferencji "Fundusze unijne na kulturę. Międzynarodowe projekty współpracy, tłumaczenia, festiwale", która odbędzie się 27 kwietnia 2012 (piątek) w Lublinie w Ratuszu.

W programie między innymi pojawią się takie tematy jak CO TO JEST PROGRAM KULTURA I JAK DZIAŁA? oraz JAK ZŁOŻYĆ DOBRY WNIOSEK W PROGRAMIE KULTURA?. W końcowej części zatytułowanej OD TEORII DO PRAKTYKI – DYSKUSJA O ZREALIZOWANYCH PROJEKTACH koordynatorki projektu citybooks: Ksenia Duńska i Małgorzata Drozd– Domaciuk opowiedzą o swoich doświadczeniach z udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym i wielokulturowym.